Privacy verklaring

Wieringa & Partners Young Professional Program (WYPP), gevestigd aan Burgemeester de Raadtsingel 63, 3311 JG Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wieringa & Partners Young Professional Program verwerkt persoonsgegevens op twee manieren:

1. Algemeen
Om onze website en diensten te optimaliseren slaan wij de volgende gegevens op:
-Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

2. Contactformulier
Wanneer je een contactformulier invult, doe jij dit om te solliciteren voor het Young Professional Program van Wieringa & Partners. Wanneer jij solliciteert komen de volgende gegevens geautomatiseerd in ons systeem:
-Je voor- en achternaam
-Je e-mailadres
-Je studierichting
-Je CV (je bepaalt zelf welke informatie hierin staat en welke informatie wij dus van jou ontvangen)

Wij bepalen binnen 1 maand of jouw gegevens voor ons van waarde zijn. Zijn de gegevens van waarde, dan nemen we telefonisch of per e-mail contact met je op. Zijn de gegevens niet van waarde, dan laten we dit aan jou weten en verwijderen wij jouw gegevens uit ons systeem. Mochten de gegevens voor ons wel van waarde zijn maar geef jij per e-mail (naar secretariaat@wieringa-partners.nl) aan dat wij jouw gegevens moeten verwijderen, dan doen wij dit per direct.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens 
Wieringa & Partners Young Professional Program verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Verzenden van onze nieuwsbrief
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Wieringa & Partners Young Professional Program analyseert jouw gedrag op de website om:
-De website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
-De website en het aanbod van diensten te verbeteren voor toekomstige young professionals

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Wieringa & Partners Young Professional Program neemt nier op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Een medewerker bepaalt of de door jou via het contactformulier opgegeven gegevens relevant zijn of niet. Ook hebben alleen medewerkers toegang tot de data betreffende jouw activiteiten op de website en jouw surfgedrag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wieringa & Partners Young Professional Program bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, e-mailadres, studierichting, CV: wij bewaren deze gegevens minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar. Wanneer wij van mening zijn dat de gegevens voor ons in de toekomst relevant zijn, nemen wij altijd contact telefonisch of per e-mail met je op om jouw toestemming te vragen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wieringa & Partners Young Professional Program verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wieringa & Partners Young Professional Program gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wieringa & Partners Young Professional Program en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@wieringa-partners.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouis gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wieringa & Partners Young Professional Program neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Els Vroon via secretariaat@wieringa-partners.nl