VU – Ace the interview

Op 25 februari 2019 mochten wij een masterclass in solliciteren verzorgen op de Vrije Universiteit in Amsterdam. We gaven de masterclass aan 10 internationale studenten van de Business & Economics faculteit.

De masterclass begon met een korte introductie van Wieringa & Partners. Vervolgens werd de tijdsindeling van de masterclass besproken. Hierna moesten de studenten een challenge doen, waarbij wij konden zien welke rol de studenten aannamen.

Let’s play a game, use your creativity!

In de challenge moesten de studenten ‘iets’ bouwen van houten blokjes. De opdracht stond volledig vrij. Met zo’n losse opdracht kun je goed zien wie de leiding neemt, wie creatief is, wie de kat uit de boom kijkt, of men strategisch nadenkt, of men een plan maakt voorafgaand aan het bouwen, enzovoort. Erg interessant om te zien!

Vervolgens begonnen de simulatie interviews. Studenten hadden één voor één een sollicitatiegesprek met een medewerker van de VU en van Wieringa & Partners. De groep was in tweeën verdeeld, dus elke student had 4 medestudenten die feedback gaven op het sollicitatiegesprek.

Nadat alle studenten hun gesprek hadden gehad, volgde de nabespreking. Hierin werd onze algemene indruk toegelicht en werd feedback gegeven op de challenge met de blokjes. Ook werden nog algemene tips gegeven met betrekking tot solliciteren.

” Very informative and useful for the future”

Wij vonden het erg leuk om te zien dat alle studenten enthousiast mee deden en dat zij erg gemotiveerd waren om te leren. Het was dan ook niet alleen voor de studenten, maar ook voor ons, een zeer leuke en leerzame ervaring!