Universiteitsstrijd 2019: het verhaal

Samen met de Volksbank zijn wij partner van de Universiteitsstrijd 2019. Dit is een project waarbij topstudenten van de universiteiten van Nederland aan de slag gaan met een challenge. De resultaten presenteren zij op de finaledag in juni. 5 topstudenten van de University of Groningen worden door ons ondersteund. Zij gaan de komende maanden aan de slag met een uitdagende casus rondom duurzaamheid, met gekozen thema ‘Einde aan de armoede’. 

Together with de Volksbank are we a partner of the Universiteitsstrijd 2019. This is a project in which the best students of all universities in the Netherlands can win by finding the best solution to a business challenge. They will present their results at the finals day in June. 5 of the best students of University of Groningen will be solving our business case with the subject ‘End Poverty’. 

Jong – Duurzaam – Weerbaar 

Wieringa & Partners en De Volksbank werken samen om het werken bij banken interessant te maken voor young professionals. De Volksbank positioneert zich als een maatschappelijke bank waarbij we initiatieven ontplooien rondom duurzaamheid en verbetering van de financiële weerbaarheid van onze klanten. Samen zoeken wij naar de geschikte match voor de meest uitdagende functies op het gebied van data, finance, risk en robotica.

Young – Sustainable – Resilient

Wieringa & Partners and De Volksbank cooperate in making the working environment at banks more interesting for young professionals. De Volksbank positions itself as a social bank in which “we develop initiatives with regards to sustainability and improving the financial resilience of our customers. Together we seek suitable matches for challenging positions in data, finance, risk and robotics”.

Gekozen thema SDG:  Einde aan Armoede

Hoe kan de Volksbank haar klanten beter helpen om financieel weerbaarder te worden en te blijven door middel van een op te zetten ethisch algoritme en rekening houdend met Privacyaspecten?

Chosen SDG-Theme: End Poverty

How can De Volksbank better help its clients to become and remain financially resilient by setting up an ethical algorithm taking Privacy aspects into account?

De eerste ontmoeting

Op vrijdag 10 mei kwamen Wieringa & Partners, De Volksbank en de 5 studenten bij elkaar bij De Volksbank op locatie. Na goed kennis met elkaar te hebben gemaakt zijn de studenten aan de slag gegaan met de SDG-challenge rondom duurzaamheid. Dit leidde tot inspirerende brainstormsessies, creatieve oplossingen en leuke gesprekken. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner. De studenten zullen de komende maand verder werken aan de oplossing van ons vraagstuk. De oplossing zullen zij presenteren tijdens de finaledag op 21 juni.

The first meet-up

The first meet-up between the 5 students, Wieringa & Partners and De Volksbank took place at Friday May 10th. After all parties got to know each other the students started working on the SDG-challenge concerning sustainability. This led to brainstorm sessions, creative solutions and interesting conversations. At the end of the day we had dinner together to conclude the day. The students will be working on a solution for the challenge. They will present the solution during the Finals day on June 21st.